Search for associations in Sollentuna kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
A.R.T. Kulturförening Kulturförening Dans, Konst, Kultur
ABF Norra Stockholms Län Studieförbund Dans, Drama, Handikappverksamhet, Keramik... abf.se/norrastockho...
Afasiföreningen i Nordvästra Stockholm Funktionshinderföre. Handikappverksamhet
Aktiv Ungdom Idrottsförening Dans, Drama, Gymnastik, Keramik... aktivungdomsollentun...
Alianza IF Idrottsförening Fotboll, Kultur
Amorosokören Kulturförening Kultur amoroso.se
Annorlunda Musikskola/Sensus studieförbu Studieförbund Kultur, Musik, Studiecirklar annorlundamusikskola...
Astma och Allergiföreningen i Sthlm nv Idrottsförening Handikappverksamhet foreningar.astmaoall...
Ateljéförening Edsvik Kulturförening Konst, Kultur, Målarverksamhet atelje-edsvik.se
Attention Sollentuna/Väsby Funktionshinderföre. Handikappverksamhet, Studiecirklar, Övrigt attention-sollentuna...
Attunda Orienteringsklubb Idrottsförening Orientering, Skidor, Övrigt attundaorientering.s...
Bahai-samfundet Religiös förening Religion, Studiecirklar bahaisollentuna.se
Barnens hopp Övrig förening Övrigt barnenshopp.org
Boulekallarnas BK Idrottsförening Boule, Innebandy
Collegium Musicum Kulturförening Kultur, Musik
Page 1/13
1 2 3 4 5 ...
Next Last

Frågor eller synpunkter - kontakta Idrottskonsulenterna på telefon 08-579 215 80

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28