Search for associations in Sollentuna kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Astma och Allergiföreningen i Sthlm nv Idrottsförening Handikappverksamhet foreningar.astmaoall...
ABF Norra Stockholms Län Studieförbund Dans, Drama, Handikappverksamhet, Keramik... abf.se/norrastockho...
Afasiföreningen i Nordvästra Stockholm Funktionshinderföre. Handikappverksamhet
Aktiv Ungdom Idrottsförening Dans, Drama, Gymnastik, Keramik... aktivungdomsollentun...
Alianza IF Idrottsförening Fotboll, Kultur
Kurdiska Kvinnoföreningen AMARA Kulturförening Övrigt
Amorosokören Kulturförening Kultur amoroso.se
Annorlunda Musikskola/Sensus studieförbu Studieförbund Kultur, Musik, Studiecirklar annorlundamusikskola...
A.R.T. Kulturförening Kulturförening Dans, Konst, Kultur
Attunda Orienteringsklubb Idrottsförening Orientering, Skidor, Övrigt attundaorientering.s...
Attention Sollentuna/Väsby Funktionshinderföre. Handikappverksamhet, Studiecirklar, Övrigt attention-sollentuna...
Bahai-samfundet Religiös förening Religion, Studiecirklar bahaisollentuna.se
Barnens hopp Övrig förening Övrigt barnenshopp.org
Studieförbundet BILDA Stockholms län Studieförbund Studiecirklar bilda.nu/ost
Boulekallarnas BK Idrottsförening Boule, Innebandy
Page 1/13
1 2 3 4 5 ...
Next Last

Frågor eller synpunkter - kontakta Idrottskonsulenterna på telefon 08-579 215 80

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25