Attention Sollentuna/Väsby

Latest update: 12/14/2022
General
Attention Sollentuna/Väsby Create contactcard (vcf-file) for Attention Sollentuna/Väsby
Jonna Svensson
Address Malmvägen 14A, 19160, Sollentuna
Telefon bostad 073 908 20 06
Telefon arbete 070 255 80 20
Mobile
Email npf@sollentunavasby.attention.se
Homepage http://www.attention-sollentunavasby.se
Other information
Founded 2012
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Riksföreningen Attention
Activity Handikappverksamhet, Studiecirklar, Övrigt
Summary Målet för Attention Sollentunas verksamhet är
- att öka kunskapen och förståelsen för neuropsykiatriska funktionsvarianter, NPF, i Sollentuna och närliggande kommuner
- att vara ett stöd för våra medlemmar och arrangera träffar och självhjälpsgrupper.
- att arbeta för att de barn, ungdomar och vuxna med diagnos ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta Idrottskonsulenterna på telefon 08-579 215 80

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28