Bahai-samfundet

Latest update: 3/9/2017
General
Bahai-samfundet Create contactcard (vcf-file) for Bahai-samfundet
Harald Indgul
Address Malmvägen 4 B, 5tr, 19161, Sollentuna
Telefon bostad 08-966899
Telefon arbete
Mobile 073-641 56 00
Email sollentuna@bahai.se
Homepage http://www.bahaisollentuna.se
Other information
Founded 1994
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation /Skall ändras
Activity Religion, Studiecirklar
Summary Bahá'i-tron är en självständig religion som är spridd över hela världen. En huvudtanke är att alla religioner har ansvar att hjälpa mänskligheten att leva i fred och harmoni. De kommer alla från samma källa och måste samarbeta för att nå detta mål. Sollentuna Bahá'í-samfund arbetar för fred och jämlikhet genom att främja mänskliga rättigheter, att skapa en rättvis och fredlig världsordning och att ta fram en gemensam värdegrund som stödjer en sådan utveckling.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta Idrottskonsulenterna på telefon 08-579 215 80

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28