×
Information
Välkommen till vår bidragshantering. Här finns information om kommunens bidrag till ungdomsföreningar och föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer.
Hur söker föreningen bidrag?
För att få tillgång till användarnamn och lösenord kontakta Idrottskonsulenterna på 08-579 215 80.
Stöd till ungdomsorganisationer
Aktivitetsstöd - höst (2023)

Ansök senast: 15 februari följande år

Inledning - Kommunalt stöd till ungdomsorganisationer utgår enligt nedanstående bestämmelser till förening som bedriver verks...

Lokalbidrag (2023)

Ansök senast: 15 februari följande år

Inledning - Kommunalt stöd till ungdomsorganisationer utgår enligt nedanstående bestämmelser till förening som bedriver verks...

Utbildningsbidrag (2023)

Ansök senast: 15 februari följande år

Inledning - Kommunalt stöd till ungdomsorganisationer utgår enligt nedanstående bestämmelser till förening som bedriver verks...

Bidrag till handikapporganisationer
Aktivitetsbidrag (2023)

Ansök senast: 15 augusti och 15 februari (fäljande år)

Inledning - Kommunalt bidrag beviljas handikapporganisationer i kommunen enligt nedanstående bestämmelser. Organisationen ska...