×
Information
Välkommen till vår bidragshantering. Här finns information om kommunens bidrag till ungdomsföreningar och föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer.
Hur söker föreningen bidrag?
För att få tillgång till användarnamn och lösenord kontakta Idrottskonsulenterna på 08-579 215 80.